Staza NP Sjeverni Velebit

NP Sjeverni Velebit

Wildlife tura u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit je kombinacija nekoliko staza te omogućuje pogled na neke od najljepših dijelova Parka, ali vodi i putevima kojima malo ljudi prolazi. Tura počinje na samoj granici parka i brzo zalazi u gustu bukovu šumu bogatu životom. Tu se mogu čuti djetlići i žune kako svojim kljunovima dube stara debla. Na usponu prema Lubenovačkim vratima, prijevoju između Hajdučkih i Rožanskih kukova tlo vrvi od tragova malih i velikih šumskih sisavaca. Kad se spusti na drugu stranu, uz travnjak Lubenovac, može se odmoriti uz obnovljene pastirske stanove, malene kućice koje su pastiri s primorskih padina koristili za sklonište dok su sa stokom boravili u planini. Dalje tura prolazi kraj Lubenovačke ruje, jedine stalne lokve u Nacionalnom parku koja obiluje životom svih vrsta i oblika. Dalje staza vodi do prijevoja Alan odakle kreće lakši uspon na dva vrha na samom južnom kraju Parka – Kitu i Zečjak. Ova staza brzo ulazi u sam vršni dio Velebita, gdje bukva prelazi u klekovinu, a na samim vrhovima je zamjenjuje otporni bor krivulj. S vrha Zečjak mogu se promatrati grabljivice kako na travnjaku Mirovo love svoj objed. Staza s vrha spušta se na Mirovo i na kraju sa spaja znamenitom Premužićevom stazom koja vodi do Planinarskog doma Alan gdje se može okrijepiti prije povratka u civilizaciju.

DUŽINA: oko 17 km
TEŽINA: umjerena
TRAJANJE: cca 8h

TROMEĐA – LUBENOVAČKA VRATA – LUBENOVAČKA RUJA – V. ALAN – KITA – ZEČJAK – PD ALAN