Staza NP Paklenica

Paklenica

Zaseok Kneževići polazna je točka staze gdje je moguće kupiti domaći med i tako okusiti Velebit. Iznad kuća Kneževića vidi se brijeg na kojem se nalazi suhozidom ozidana gradina. Od zaseoka Kneževići kreće se prema kanjonu Orljače kroz šumarak crnog graba i hrasta medunca gdje je moguće vidjeti i čuti glasanje jarebica kamenjarki. Dolaskom do vidikovca s kojeg je moguće promatrati ptice grabljivice slijedite stazu prema kanjonu i potoku Male Paklenice gdje šumarak crnog graba prelazi u šumu crnog bora te potom u bukovu šumu u kojoj obitavaju crna žuna i planinski djetlić. Usponom do Njiva Lekinih pa potom do Velikih Močila moguće je vidjeti tragove malih i velikih sisavaca, a ujedno se pruža i prekrasan pogled na Veliki Kom, Vlaški grad, Jerkovac, Malu Paklenicu i Malo Libinje. Spuštanjem na Samardžinovac prolazi se dijelom staze uz potok gdje se miješa šuma crnog bora i bukve. Staza dalje vodi do Planinarskog doma i do zaseoka Ramića i Parića gdje nas čekaju gostoljubivi domaćini s njihovom autohtonom kuhinjom.

DUŽINA: oko 10 km
TEŽINA: zahtjevna
TRAJANJE: cca 6h

Malo Libinje – M. Paklenica – Velika Močila – Pl. dom

Pasji klanac – Njive – Suva draga – Planinarski dom

Veliko Rujno – Stražbenica – Ramići