Partneri

Udruga BIOM

Udruga BIOM nevladina je organizacija osnovana 2006. godine. Bavi se istraživanjem i praćenjem stanja (monitoringom) prvenstveno ptica, ali i drugih vrsta flore i faune te staništa, te provođenjem izravnih mjera zaštite prirode poput restauracije staništa.

Javna ustanova pećinski park Grabovača

Pećinski park Grabovača utemeljen je 2005. godine te je jedini pećinski park u Hrvatskoj, udaljen od mjesta Perušić svega 2,5 km te u blizini svih važnih prometnih pravaca. Na području površine 595,5 ha nalazi se neprocjenjivo bogatstvo podzemnih krških oblika, čak 1/4 od ukupnog broja zaštićenih speleoloških objekata u Hrvatskoj, što ovaj park čini rajem za speleoturizam.

Javna ustanova park prirode Velebit

Vrijednost i ljepota prirode Velebita odavno su prepoznati. U sklopu UNESCO-va programa „Čovjek i biosfera“ (MAB – Man and Biosphere) planina Velebit uvrštena je 1978. godine u mrežu svjetskih rezervata biosfere.

Javna ustanova nacionalni park Paklenica

Zbog svoje jedinstvene prirodne osnove, izuzetnih geomorfoloških oblika i veličanstvenih šuma, prostor Velike i Male Paklenice već je 1949. g. proglašen nacionalnim parkom. Osnovni razlog proglašenja ovog prostora nacionalnim parkom bila je zaštita najočuvanijeg i najvećeg šumskog kompleksa na području Dalmacije.

Javna ustanova nacionalni park Sjeverni Velebit

jeverni Velebit, osnovan 1999. godine, najmlađi je od osam nacionalnih parkova u Hrvatskoj. Ovaj prostor Velebita pravi je mozaik sastavljen od najrazličitijih staništa koja su dom velikom broju vrsta biljaka, gljiva i životinja, čije se bogatstvo tek počelo otkrivati.

Lička ekološka akcija – LEA

Udruga Lička ekološka akcija osnovana je 14.8.2012. u Gospiću, kao reakcija na rastuće potrebe društva za uočavanjem i rješavanjem problematike zaštite okoliša. Aktivnosti LEA-e usmjerene su na rješavanje lokalnih problema Like.