Lička ekološka akcija – LEA

Udruga Lička ekološka akcija osnovana je 14.8.2012. u Gospiću, kao reakcija na rastuće potrebe društva za uočavanjem i rješavanjem problematike zaštite okoliša. Aktivnosti LEA-e usmjerene su na rješavanje lokalnih problema Like.

Putem održavanja tribina, radionica, izložbi, realizacijom projekata, organiziranja akcija zaštite i očuvanja prirode cilj nam je poboljšati kvalitetu okoliša i zaštititi prirodna bogatstva i ljepote Like.

U dosadašnjem radu LEA je sudjelovala u više ekoloških akcija („Zelena čistka-jedan dan za čisti okoliš“, „Uređenje Terezijane“, „Čišćenje obale rijeke Novčice“, „Uređenje Park šume Jasikovac“), inicirala projekte („Čista rijeka Lika“, „SOS za Park šumu Jasikovac“, „Kros Jasikovac“, koji je okupio nekoliko stotina sudionika svih dobi i uzrasta u sportsko-rekreativnom druženju), te kontinuirano radi na buđenju svijesti javnosti za probleme okoliša i očuvanja prirode.

Misija LEA-e je aktivno doprinijeti zaštiti okoliša i očuvanju prirode, a ostvarujemo je:

  • poticanjem sudjelovanja javnosti,
  • educiranjem i informiranjem s ciljem promjena vrijednosti i ponašanja,
  • istraživanjem u svrhu stvaranja podloga i smjernica za mjere zaštite i učinkovitije djelovanje,
  • zagovaranjem odgovornih načina upravljanja i gospodarenja na temelju odrednica održivog razvoja.

Partneri