Javna ustanova Pećinski park Grabovača

Pećinski park Grabovača utemeljen je 2005. godine te je jedini pećinski park u Hrvatskoj, udaljen od mjesta Perušić svega 2,5 km te u blizini svih važnih prometnih pravaca. Na području površine 595,5 ha nalazi se neprocjenjivo bogatstvo podzemnih krških oblika, čak 1/4 od ukupnog broja zaštićenih speleoloških objekata u Hrvatskoj, što ovaj park čini rajem za speleoturizam.

Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“ upravlja s tri špilje, koje su ujedno i geomorfološki spomenici prirode od 1964. godine – špilja Samograd, Medina i Amidžina špilja. U neposrednoj blizini, nalaze se i druge špilje – Velika Kozarica, Mala Kozarica, Tabakuša i jama Slipica.

Osim što u speleoobjektima obitavaju brojne zaštićene i ugrožene vrste šišmiša, treba istaknuti prisustvo dvije hrvatske velike zvijeri (vuk i mrki medvjed) na području parka. Također, ornitološkim istraživanjima utvrđena je prisutnost 60 vrsta ptica, od kojih je 55 vrsta gnjezdarica. Treba istaknuti gnijezdeću koloniju bijele čiope, jednu od rijetkih gnijezdećih kolonija koja nije u mediteranskoj Hrvatskoj. Rubnim dijelovima parka protječe rijeka Lika koja po duljini toka od 78 km druga po veličini ponornica u Europi. Osim prirodnog bogatstva, Park obiluje i bogatom kulturno-povijesnom baštinom pa se tako unutar granica krajobraza može posjetiti i Stari grad Perušić.

Pećinski park “Grabovača” kao sklop čiste prirode nudi svojim posjetiteljima niz doživljaja i vrijednosti u ekološkom, znanstvenom, estetskom i edukativnom smislu.

Partneri