Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit

Sjeverni Velebit, osnovan 1999. godine, najmlađi je od osam nacionalnih parkova u Hrvatskoj. Ovaj prostor Velebita pravi je mozaik sastavljen od najrazličitijih staništa koja su dom velikom broju vrsta biljaka, gljiva i životinja, čije se bogatstvo tek počelo otkrivati. Krajolik Nacionalnog parka obilježen je prepoznatljivim krškim reljefom koji po raznovrsnosti, mnogobrojnosti i razvijenosti krških oblika ulazi u red najzanimljivijih krških područja Svijeta. Velik broj dubokih jama- područja s bogatom podzemnom faunom, svrstava ga među najatraktivnije svjetske speleološke lokalitete.

Ovo područje također je od iznimne važnosti za ptice grabljivice, sove, velike zvijeri, divokozu, velikog tetrijeba i druge ugrožene vrste. Upravo je ta raznolikost krških oblika, živoga svijeta i krajobraza, koje je dobrim dijelom stvorio čovjek, bila razlogom proglašenja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

Nacionalni park Sjeverni Velebit obuhvaća i nekoliko otprije zaštićenih područja. Tu se nalazi strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi, botanički rezervat Visibaba – nalazište endemične biljke hrvatske sibireje, te botanički rezervat Zavižan-Balinovac-Velika kosa, unutar kojega se nalazi i poznati Velebitski botanički vrt, proglašen spomenikom parkovne arhitekture.

Sjeverni Velebit komadić je izvorne europske prirode – ne posve netaknute divljine, već prirodnog krajolika oblikovanog i ljudskim utjecajem, u vremenu kad je za ljude jedina mogućnost preživljavanja bila suživot s prirodom.

Partneri