Javna ustanova Nacionalni park Paklenica

Zbog svoje jedinstvene prirodne osnove, izuzetnih geomorfoloških oblika i veličanstvenih šuma, prostor Velike i Male Paklenice već je 1949. g. proglašen nacionalnim parkom. Osnovni razlog proglašenja ovog prostora nacionalnim parkom bila je zaštita najočuvanijeg i najvećeg šumskog kompleksa na području Dalmacije.

Nacionalni park Paklenica prostire se na površini od 95 km². Na južnim obroncima Velebita obuhvaća njegove najviše vrhove Vaganski vrh (1757 m/nv) i Sveto brdo (1753 m/nv), te područje bujičnih tokova potoka Velike i Male Paklenice, odnosno njihove prepoznatljive kanjone okomito urezane u južne padine Velebita.
Na relativno malom području susreće se iznimno bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta. Prepoznatljiva obilježja Paklenice su nekoliko tipova bukovih šuma i autohtone šume crnog bora, po čijoj smoli „paklini“ je ovaj nacionalni park dobio svoje ime. Endemski zvončići, orhideje i ljiljani te brojne vrste leptira, ptica i sisavaca privlače ljubitelje prirode, dok su strme stijene na ulazu u Veliku Paklenicu omiljeno odredište za planinare i penjače cijele Europe. Paklenica i njena okolica odlikuju se bogatom kulturnom baštinom koja svjedoči o neprekinutoj naseljenosti ovoga područja od prapovijesti do danas.

Želite li doživjeti sve ljepote ovog nacionalnog parka, odaberite jednu od ukupno 150 kilometara planinarskih staza i opustite se na najbolji način u prirodi okruženi ljepotom Velebita.

Partneri