BIOM

Udruga BIOM nevladina je organizacija osnovana 2006. godine. Bavi se istraživanjem i praćenjem stanja (monitoringom) prvenstveno ptica, ali i drugih vrsta flore i faune te staništa, te provođenjem izravnih mjera zaštite prirode poput restauracije staništa. Osim toga BIOM se bavi edukacijom i razvojem volonterstva te praćenjem zakonodavnog okvira, odluka, planova i sličnih dokumenata, a sve s ciljem učinkovitije zaštite prirode. Svoje djelovanje temelji na provođenju projekata financiranih iz domaćih i europskih fondova i zaklada te kroz suradnje s nacionalnim parkovima, parkovima prirode te jedinicama lokalne samouprave. U deset godina postojanja Udruga je provela stotinjak različitih projekata na području cijele Hrvatske te nekoliko prekograničnih projekata. BIOM surađuje s brojnim domaćim i stranim organizacijama te je predstavnik Hrvatske u međunarodnoj organizaciji koja se bavi zaštitom ptica, BirdLife International. Stalnom edukacijom i usavršavanjem svojih zaposlenika, volontera te ostalih dionika u zaštiti prirode BIOM podiže svijest o važnosti zaštite prirode i mogućnostima koje nam priroda pruža ako njome upravljamo na održiv način.

Partneri