Contact

Glavni ured udruge BIOM

Udruga BIOM
Čazmanska 2
10000 Zagreb

Molimo vas da nam NE ŠALJETE poštu preporučeno.

Tel: 01 5515 324

E-mail: info@biom.hr

Žiro račun: 2340009-1110249630
IBAN: HR9123400091110249630
Matični broj: 2146967
OIB: 02969783432

15 + 12 =